Contact
Bronnen
Bronnen Home   »   Bronnen

Bronnen

Anonymus, Besluit van 23 mei 2011, houdende bepalingen inzake de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterbesluit), Staatsblad 2011, 293

WHO, Guidelines for Drinking-water Quality, 2011, 4e ed.

Dijk-Looijaard, A.M. van, Herziening Normen Waterleidingbesluit, 1993, Nieuwegein, Kiwa SWO 93.340

Veenendaal, H.R., Laboratorium-analyses LMB, Achtergronden, beschrijving van de uitvoering en prestatiekenmerken, 2002, Nieuwgein, Kiwa Water Research

ISO 6059-1984 (E) Water quality - Determination of calcium content, EDTA titrimetric method

Jongh, C. de; Mons, M.; Wezel, A. van, Resultaat onderzoek relatie calcium en magnesium in drinkwater en hart- en vaatziekten, 2010, H2O, 8, 43-45

 

Rev.2017