Contact
Bromaat
Bromaat Home   »   Bromaat

Bromaat (BrO3-)

Bij de zuivering van bromidehoudend water tot drinkwater met chemische oxidatie en/of desinfectiemiddelen zoals ozon en chloor wordt bromaat gevormd. (bromaat kan ook reeds in lage concentraties in oppervlaktewater aanwezig zijn).
Bromaat kan nierbeschadigingen en gehoorstoornissen veroorzaken bij proefdieren en mens. Op basis van dierexperimenteel onderzoek is vastgesteld dat KBrO3 een genotoxisch carcinogeen is. Het induceert nierceltumoren, mesotheliomen en carcinomen van de schildklier. Bij de tumorvorming en andere toxische effecten zijn waarschijnlijk actieve zuurstof-radicalen betrokken.
De IARC beschouwd bromaat als een mogelijk carcinogeen voor de mens. De JECFA heeft bromaat recent geėvalueerd en stelt vast dat er geen bromaat residu in voedsel aanwezig mag zijn als dit gebruikt wordt bij voedselverwerkingsprocessen. Aangezien bromaat een genotoxisch carcinogeen is wordt de normwaarde voor drinkwater afgeleid via een risicoschatting met behulp van mathematische modellen. Op grond van een studie in ratten kan bij een risiconiveau van 10-6 met behulp van het lineaire multistagemodel een waarde van 0,3 µg/l worden berekend bij levenslange blootstelling. Het RIVM heeft op basis van verschillende studies en met gebruikmaking van drie verschillende modellen een waarde voorgesteld van 0,5 µg/l bij een risiconiveau van 10-6 bij levenslange blootstelling. Deze waarde is overgenomen. Indien ozon of andere chemische desinfectiemiddelen worden toegepast zal deze waarde van 0,5 µg/l vaak worden overschreden. In overleg met de Inspectie zal een afweging gemaakt moeten worden tussen de bacteriologische en chemische risico's. Zie ook de pagina desinfectie/oxidatiemiddelen en nevenproducten.